Onze algemene voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Standtijd / Service : 

 • Samen wordt er afgesproken met de klant wat de  tijd zal zijn dat wij ter plaatse zullen aanwezig zijn, dit aan een tarief van 75€ per medewerker /uur.
 • Afhankelijk van het aantal personen hebben we een bepaalde service tijd.
 • Onze minimum service tijd bedraag 1,5 uur.
 • Er is een opstart kost van 50€ per feest.

Kilometervergoeding : 

 • Km vergoeding 1,5€/km enkele reis.
 • Maasmechelen, Dilsen, Genk en Lanaken is er geen km vergoeding verschuldigd.

Voorzieningen door de klant : 

 • Een onbelaste stroomlijn 16/20A 220v.
 • Verharde ondergrond waar onze kraam kan opgesteld worden.
 • Indien we op de openbare weg staan, dient de klant de goedkeuring aan te vragen bij zijn gemeente.

Doorgeven van aantal personen en snacks tot 7 werkdagen op voorhand:

 • Wijziging in het aantal personen kan doorgegeven worden tot 7 werkdagen op voorhand.
 • Verandering van snacks kan gebeuren tot 7 werkdagen op voorhand.

Contract : 

 • De reservatie van jou feest dient altijd schriftelijk bevestigd te worden of per email.
 • De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon, indien er een verandering is doorgegeven tot 7 werkdagen op voorhand dan wordt dit per email bevestigd.
 • De goederen of diensten worden geleverd op de afgesproken feestdatum.
 • De levering gebeurt op de vooraf afgesproken feestlocatie.
 • De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren.
 • Eventuele klachten kan u tot 8 dagen na de feestdatum indienen via een   aangetekend schrijven.
 • Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 10de dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 • Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 2% per maand.
 • Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 15% van het factuurbedrag met een minimum van 60€. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
 • Alleen de handelsrechtbank van Tongeren is bevoegd in geval van betwisting.
 • De volledige rekening dient op voorhand betaald te zijn, dit om onze reeds gemaakte kosten te betalen, zo kunnen wij ook altijd een scherpe prijs aanbieden.
 • We zijn altijd stipt aanwezig, echter indien door drukte op de baan een file of ongeval, dan zijn wij niet verantwoordelijk voor het laattijdig aankomen. Uiteraard lichten wij de klant tijdens onze rit in van de situatie moest dit zich voordoen.
 • De offerte/bestelbond/bevestiging is altijd onder voorbehoud van prijzen en bedrijfsstructuur. Foodtruck aan huis behoud dan ook het recht de prijzen ten allertijden stilzwijgend en éénzijdig te kunnen wijzigen door bijvoorbeeld inflatie, het duurder worden van grondstoffen en producten, energie en brandstoffen.
 • Foodtruck aan huis behoud zicht het recht de overeenkomst (eventueel via mail) éénzijdig te kunnen wijzigen of te verbreken/annuleren indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan met alle mogelijke kosten voor de klant.
Events en Feesten
Wij verzorgen al jouw events, gaande van een receptie tot een volledige maaltijd. Je kan ons boeken voor

 • Nieuwjaarsreceptie
 • Huwelijk receptie
 • Babby borrel
 • Open deur dagen
 • Communie feesten
 • Traktatie voor je klanten of personeel
 • Huwelijk feesten
Mini foodtruckfestival
Bij onze food-trailer, kunnen ook standjes gehuurd worden. Zo krijgen jullie gasten het gevoel zich op een mini foodtruck festival te zijn. We kunnen voor ieder feest, de juiste aankleding verzorgen.
All-In Service
Wil je desserts en drank op jouw feest, ook deze kunnen wij verzorgen.

Tafels, stoelen en tenten, kunnen wij verzorgen via onze partners.

Heb je een vraag ?

Hoe lang op voorhand reserveren?
Liefst zo vroeg mogelijk. Voor bepaalde data zijn we reeds 1 jaar op voorhand geboekt. Dus wil je ons inhuren wees dan op tijd.
Wij hebben vegetariërs en veganisten als gast
Wij frituren in plantaardige olie en hebben reeds enkele vegetarische producten in ons gamma. Voor de veganisten hebben we onze mini-loempia’s.
Wat dienen wij te voorzien ?
 • De locatie waar het event plaats vind, moet gemakelijk bereikbaar zijn voor onze food trailer. Hou rekening met een minimum breedte van 3 meter, lengte 9 meter en de hoogte van +- 3,5 meter.
 • We hebben nodig bij aankomst 1 onbelaste stroomkring van 16A. Dit is enkel voor onze verlichting, koeling. Onze grootverbruikers,  de friteuses werken op gas die we zelf bij hebben.
 • We brengen 20 meter verlengkabel mee, indien dit niet voldoende is, gelieve ons op voorhand te informeren.
 • Kosten eigen aan de locatie zijn voor rekening van onze klant.
 • De ondergrond dient vlak en stabiel te zijn en +- waterpas. Indien wij dienen te rijden over onverharde ondergrond zoals gras, dan is dit op risico van de klant.
 • Bij opstelling op de openbare weg, dan dient onze klant  de nodige formaliteiten te regelen bij hun lokale gemeente. De  signalisatie dient te gebeuren door onze klant.
Hoe wordt de betaling geregeld?
 • Een reservering is pas effectief geboekt als het voorschot betaald is. Het voorschot kan tot 1/3 van de offerte bedragen. Zolang het voorschot niet betaald is kunnen we niet garant staan voor de boeking.
 • Het resterend saldo zal betaald worden bij aankomst de dag zelf, voor de start van onze service.
Wat is de minimumbestelling?
De minimumbestelling is per Formule aangepast, voor meer informatie bekijk dan even de details van jouw gekozen formule.
Hebben jullie ook Halal ?
Wij kunnen inderdaad gecertificeerd Halal aanbieden.

 • Onze Goulash of stoofvlees kan klaargemaakt worden met Halal vlees.
 • Snacks kunnen we ook aanbieden in Halal, dit is wel een beperkter aanbod.
 • Onze Burgers kunnen we in Halal aanbieden.

Als we ingehuurd worden voor Halal, dan gebruiken we plantaardige olie die enkel en alleen gebruikt wordt voor Halal.

Heb je 1 of enkele gasten die Halal willen eten,ook dit kan. Dan voorzien we dat deze snacks niet in aanraking komen met de gangbare snacks en worden ze in een aparte ketel gefrituurd.

Bijkomende voorwaarden
 • Indien wij niet op het afgesproken tijdstip aanwezig kunnen zijn door overmacht, zoals file. Dan kan onze klant geen schadevergoeding eisen.
 • Schade aan onze wagens aangericht door derden tijdens het uitvoeren van een opdracht worden verhaald op de betrokken persoon of instelling.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd.

Contacteer Ons

Wil je ons inhuren of wil je meer informatie?

Je kan ons altijd bereiken via het invulformulier, we antwoorden altijd binnen de 24u.

Telefonisch zijn we ook bereikbaar, als we service aan draaien zijn kunnen we echter je oproep niet beantwoorden. Spreek dan gerust een boodschap in, laat je telefoonnummer achter en wij nemen dan zo snel mogelijk  contact.

Gegevens

Foodtruck aan huis
Tel: +32 (0)477 60 92 27
E-mail: [email protected]
BTW: BE 0806.176.896

 

Contact Formulier